UE. Refacerea populațiilor piscicole înregistrează progrese


Refacerea populațiilor piscicole înregistrează progrese, dar sunt necesare eforturi suplimentare pentru a avea un sector al pescuitului rezilient și sustenabil.

Potrivit comunicării Comisiei intitulate „Pescuitul sustenabil în UE: situația actuală și orientări pentru 2025”, adoptată astăzi, 7 iunie, sustenabilitatea generală a situației pescuitului în Uniunea Europeană continuă să se îmbunătățească treptat și mai puține stocuri sunt exploatate excesiv. În același timp, sunt necesare eforturi suplimentare pentru a se asigura reziliența sectorului pescuitului și sustenabilitatea pe termen lung a principalelor specii din toate bazinele maritime.

Comunicarea adoptată stabilește orientările aferente propunerilor Comisiei privind posibilitățile de pescuit pentru 2025 și lansează un proces de consultare cu părțile interesate implicate. Propunerile care vor fi adoptate după perioada verii vor viza menținerea stocurilor de pește care au atins deja niveluri sustenabile la aceste niveluri, ajutând în același timp la refacerea altor stocuri. Comunicarea Comisiei se bazează pe evaluări științifice independente.