Se acordă ajutoare umanitare persoanelor cazate în centre rezidenţiale de îngrijire!


Hotărârea nr. 597/2024 prevede aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, în vederea sprijinirii persoanelor cazate în centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele vârstnice, fără adăpost şi cu dizabilități.

Se aprobă scoaterea din rezervele de stat şi acordarea imediată ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, a unor cantităţi de produse prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în valoare de 20.091.069,16 lei, exclusiv TVA, în vederea sprijinirii persoanelor cazate în centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele vârstnice, pentru persoane fără adăpost şi pentru persoane cu dizabilităţi, din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, consiliilor judeţene, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în structura serviciilor de asistenţă socială prevăzute la art. 113 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, pentru atenuarea riscului de excluziune socială care determină fenomene sociale ce afectează un interes public major.

Graficul de predare – preluare a cantităţilor de produse şi repartizarea pe judeţe/sectoare ale municipiului Bucureşti se stabilesc prin protocol încheiat între Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, astfel încât să nu fie afectate celelalte obligaţii de livrare şi/sau primire produse rezervă de stat.