Reglementări privind emiterea titlurilor de stat destinate populaţiei!


Ordinul nr. 676/2024 prevede modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur.

Prin intermediul contului de subscriere se pot efectua următoarele operaţiuni:
a) alimentarea contului cu sume depuse în numerar la ghişeele unităţilor operative/punctelor de încasare ale Trezoreriei Statului, cu sume încasate prin intermediul cardurilor la terminalele POS instalate la unităţile Trezoreriei Statului sau cu sume încasate prin virament bancar;
b) subscrierea de titluri de stat prin completarea formularului de subscriere de către investitor/împuternicit;
c) încasarea dobânzii la fiecare termen de plată a cuponului aferent emisiunii şi a valorii nominale la scadenţă;
d) retragerea de sume în numerar în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de către investitor/împuternicit;
e) viramente în conturi bancare care se realizează de către investitor/împuternicit.

Operaţiunile pe care investitorii persoane fizice le pot realiza în mediul online sunt: deschidere cont de subscriere la unitatea operativă a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat Tezaur în cadrul perioadei de subscriere, virament din contul de subscriere al investitorului către un alt cont de subscriere sau către un cont bancar, virament din contul de subscriere al investitorului către un cont individual de economii Junior Centenar.

,