Decrete semnate – 7 iunie 2024!


Președintele României, a semnat vineri, 7 iunie 2024, următoarele decrete:

  • Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal;
  • Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 22/2024 pentru modificarea art. 35¹ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020;
  • Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 2/2024 privind amânarea punerii în aplicare a Deciziei (UE) 2022/197 a Comisiei din 17 ianuarie 2022 de stabilire a unui marcaj fiscal comun pentru motorine şi kerosen.