Bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a fost suplimentat!


Hotărârea nr. 600/2024 prevede alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pe anul 2024 cu suma de 2.838 mii lei credite de angajament şi 2.838 mii lei credite bugetare din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, la capitolul 66.01 “Sănătate”, titlul VI “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, articolul 51.02 “Transferuri de capital”, alineatul 51.02.12 “Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale”, în vederea achiziţionării unor aparate şi dispozitive medicale, pentru desfăşurarea activităţii medicale în condiţii optime.

Sumele rămase neutilizate se restituie la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului până la sfârşitul anului 2024, în condiţiile legii.