Proiecte de acte normative adoptate de Guvern!


Guvernul României a adoptat mai multe proiecte de acte normative în ultima ședință:

I. PROIECTE DE LEGI
1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
2.    PROIECT DE LEGE pentru aderarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la Reţeaua Procurorilor Generali ai Curţilor Supreme Judiciare din Uniunea Europeană (NADAL), pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale la aceasta, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
3.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 262/2015 pentru aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
4.    PROIECT DE LEGE privind ratificarea Acordului-cadru privind înfiinţarea Alianţei Solare Internaţionale(ISA), semnat de România în Dubai, Emiratele Arabe Unite, la data de 3 decembrie 2023

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS
III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
1.    PROIECTUL DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 1 martie 2024 şi la Bruxelles la 6 martie 2024, între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, şi Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană, la Acordul de contribuţie dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, şi Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană, privind stabilirea garanţiei Uniunii Europene în compartimentul pentru România din cadrul programului lnvestEU, finanţat în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, semnat la Bucureşti la 18 mai 2022 şi la Bruxelles la 24 mai 2022
3.    PROIECTUL DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii ,,Drum Expres Focșani-Brăila”, județele Vrancea şi Brăila.