Metodologie privind funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar autorizate cu statut de unităţi – pilot!


Ordinul nr. 4575/2024 prevede aprobarea Metodologiei – cadru privind înfiinţarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar autorizate cu statut de unităţi – pilot.

Unităţile – pilot funcţionează cu scopul de a implementa şi de a evalua intervenţii educaţionale, în vederea fundamentării de politici publice în domeniul educaţiei. Aceste intervenţii educaţionale pot să cuprindă: noi modele curriculare, utilizarea unor resurse educaţionale inovative, modele educaţionale bilingve şi alte forme alternative de organizare, finanţare şi management, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Scopul înfiinţării unităţilor – pilot constă în creşterea responsabilităţii la nivelul şcolii, funcţie esenţială a guvernanţei descentralizate a sistemelor de educaţie, prin crearea unei reţele de unităţi – pilot pentru intervenţii sistemice, prin pilotarea unor intervenţii educaţionale inovative, a unor noi modele curriculare şi de carieră didactică, a unor modele noi de management descentralizat, pentru a spori treptat, în mod sustenabil, autonomia unităţilor de învăţământ preuniversitar şi pentru a îmbunătăţi rezilienţa sistemului de educaţie.

Obiectivele înfiinţării unităţilor – pilot sunt: susţinerea mecanismelor de testare, pilotare şi evaluare a unor intervenţii pentru îmbunătăţirea rezilienţei sistemului de educaţie, care să se adapteze noilor solicitări educaţionale, şi pilotarea unor noi modele de management educaţional descentralizat, inclusiv la nivel de curriculum, în acord cu valorile educaţionale, cu profilul absolventului şi cu competenţele – cheie definite de către Ministerul Educaţiei, precum şi pilotarea unui nou model de carieră didactică, proiectat pe opţiuni orizontale echivalente.