UE. Tehnologii strategice pentru Europa


Comisia Europeană modifică Orientările privind ajutoarele de stat regionale pentru a permite acordarea de sprijin sporit pentru proiectele platformei „Tehnologii strategice pentru Europa”.

Modificarea permite statelor membre să își modifice hărțile ajutoarelor regionale pentru a permite acordarea unor ajutoare regionale mai mari pentru proiectele de investiții din cadrul STEP până la:

  • 10 puncte procentuale în regiunile eligibile pentru ajutor în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (așa-numitele zone „a”) și
  • 5 puncte procentuale în regiunile eligibile pentru ajutor în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (așa-numitele zone „c”).
,