Organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei


Hotărârea nr. 592/2024 prevede organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei.

Ministerul contribuie la buna funcţionare a sistemului judiciar şi la asigurarea condiţiilor înfăptuirii justiţiei ca serviciu public, apărarea ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.

Ministerul are următoarele funcţii principale:
a) elaborează politicile publice, strategiile şi planurile de acţiune în domeniul justiţiei, al prevenirii şi combaterii corupţiei şi formelor grave de criminalitate, inclusiv în concordanţă cu obiectivele Programului de guvernare, şi duce la îndeplinire obiectivele, măsurile şi acţiunile prevăzute în acestea, care îi revin conform atribuţiilor sale instituţionale;
b) elaborează sau, după caz, participă, în condiţiile legii, la procesul de elaborare a cadrului normativ şi instituţional al sistemului judiciar şi al înfăptuirii justiţiei ca serviciu public;
c) coordonează şi controlează aplicarea unitară şi respectarea normelor legale privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor care se află în subordinea sau în coordonarea sa.

Ministrul conduce activitatea Ministerului, îl reprezintă şi îl angajează în raporturile cu alte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu alte autorităţi, instituţii publice şi organizaţii centrale şi locale, cu instituţiile Uniunii Europene şi cu alte organizaţii internaţionale, precum şi cu alte persoane juridice şi persoane fizice din ţară şi din străinătate.