Conţinutul minim al trusei de urgenţă pentru cabinetul stomatologic!


Decizia nr. 11/2024 prevede conţinutul minim al trusei de urgenţă pentru cabinetul stomatologic.

În vederea asigurării calităţii actului medico – dentar, la nivelul fiecărui cabinet stomatologic se va asigura o trusă de urgenţă.

Conţinutul minim al trusei de urgenţă este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Printre elementele trusei de urgenta se enumeră: tensiometru, feșe, banda adezivă, balon de resurcitare, branule, garou.