Camera Deputaţilor susţine viitoarele obiective ale Uniunii Europene!


Camera Deputaţilor susţine direcţiile de acţiune enunţate în Comunicarea privind reformele şi revizuirea politicilor înainte de extindere, ca parte a reflecţiilor privind mijloacele de îmbunătăţire a funcţionării Uniunii Europene şi a politicilor sale, precum şi privind viitoarele obiective ale Uniunii, astfel configurate prin Agenda strategică a UE 2024 – 2029.

Potrivit Hotărârii nr. 39/2024 se recomandă ca, în integrarea treptată a ţărilor candidate în politicile Uniunii, să se acorde o atenţie deosebită acelor măsuri care pot conduce la reducerea dependenţelor faţă de ţări terţe, în special în privinţa materiilor prime critice şi la creşterea competitivităţii economiei Uniunii, la sporirea rezilienţei şi siguranţei aprovizionării cu resurse, precum şi la preţuri competitive pentru bunuri şi servicii.

Evidenţiază importanţa deosebită a identificării şi promovării acelor condiţii necesare pentru atingerea convergenţei socioeconomice şi teritoriale.