Strategia Naţională pentru Tineret 2024 – 2027!


Hotărârea nr. 566/2024 prevede aprobarea Strategiei Naţionale pentru Tineret 2024 – 2027.

Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a duce la îndeplinire măsurile specifice domeniului lor de activitate prevăzute în Strategia Naţională pentru Tineret 2024 – 2027, precum şi în Planul de acţiune aferent acesteia.

Fondurile necesare îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Strategia Naţională pentru Tineret 2024 – 2027 şi a activităţilor subsumate acestor obiective cuprinse în Planul de acţiune aferent se asigură de către fiecare instituţie publică cu atribuţii în realizarea obiectivelor, în raport cu priorităţile, cu resursele disponibile şi cu etapele de realizare a acestora, cu încadrarea în fondurile aprobate anual şi în cele prevăzute prin strategiile naţionale fiscal – bugetare anuale.

,