Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere!


Ordinul nr. 116/2024 prevede aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere.

Prezentul regulament stabileşte regulile de procedură cu privire la audierea sportivilor, a personalului asistent al sportivilor şi a altor persoane faţă de care Agenţia Naţională Anti – Doping, ANAD, a formulat o acuzaţie de încălcare a reglementărilor anti – doping.

Comisia de audiere este compusă dintr-un număr de până la 12 membri, selectaţi pentru un mandat de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii.

Comisia de audiere este condusă de un preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte, aleşi pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea realegerii o singură dată.

Alegerea şi revocarea preşedintelui şi vicepreşedintelui se realizează de către plenul Comisiei de audiere prin votul secret al majorităţii membrilor în funcţie.

Calitatea de membru al Comisiei de audiere este incompatibilă cu calitatea de membru al Comisiei de apel şi cu orice funcţie sau calitate deţinută în cadrul ANAD, Agenţiei Naţionale pentru Sport, federaţiilor naţionale şi ligilor profesioniste, al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, al Comitetului Paralimpic Român sau al Secretariatului General al Guvernului.