Raportul anual pentru 2024 privind piaţa unică şi competitivitatea!


Hotărârea nr. 38/2024 prevede adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – “Raportul anual pentru 2024 privind piaţa unică şi competitivitatea”.

Se susține susţine Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – “Raportul anual pentru 2024 privind piaţa unică şi competitivitatea”.

Se recomandă dezvoltarea unui mecanism de sprijin adaptat etapelor parcurse de întreprinderi, de la antrepriză şi micro până la capitalizare medie, astfel încât activitatea acestora pe piaţa unică să cunoască o evoluţie cât mai rapidă, inclusiv prin pătrunderea pe piaţa internaţională.