Legea pescuitului şi a protecţiei resursei acvatice vii a fost publicată în Monitorul Oficial!


Legea nr. 176/2024 a pescuitului şi a protecţiei resursei acvatice vii a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 517/2024.

Prezenta lege reglementează protecţia, conservarea, repopularea, administrarea şi exploatarea eficientă a resurselor acvatice vii din habitatele acvatice naturale, precum şi comercializarea produselor obţinute din pescuit, când această activitate se realizează:
a) pe teritoriul României;
b) în apele de sub jurisdicţia naţională a României de către nave sub pavilion român sau sub pavilionul altor state.

Elaborarea strategiei naţionale şi a reglementărilor referitoare la conservarea şi managementul resurselor acvatice vii existente în habitatele acvatice naturale, la organizarea pieţei produselor obţinute din pescuit, la structurile de pescuit, precum şi implementarea şi controlul aplicării şi respectării acestora sunt atributul Agenţiei.

Agenţia poate delega, pe bază de protocol, administrarea resurselor acvatice vii din habitatele acvatice naturale către alte instituţii publice ale statului.

Agenţia îşi exercită atribuţiile în teritoriu prin structuri proprii fără personalitate juridică.

Personalul din cadrul Agenţiei este format din funcţionari publici şi personal contractual.