Camera Deputaților susține Obiectivul climatic al Europei pentru 2040!


Camera Deputaților susţine Comunicarea Comisiei Europene referitoare la asigurarea viitorului nostru – Obiectivul climatic al Europei pentru 2040 şi calea către neutralitatea climatică până în 2050 pentru o societate durabilă, justă şi prosperă.

Potrivit Hotărârii nr. 37/2024 se subliniază necesitatea unei largi contribuţii a unităţilor de învăţământ şi a organizaţiilor societăţii civile la pregătirea unei forţe de muncă şi a unor antreprenori cu cunoştinţe şi îndemânări în toate domeniile relevante pentru asigurarea investiţiilor pe calea neutralităţii climatice.

Se recomandă analizarea programelor majore ale Uniunii Europene, cum ar fi Orizont Europa sau Erasmus+, în ceea ce priveşte valoarea adăugată a proiectelor dedicate combaterii schimbărilor climatice şi impactul concret al acestora.