Reglementări contabile referitoare la situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj


Norma nr. 7/2024 prevede modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 privind Reglementările contabile referitoare la situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfăşoară activitate de distribuţie în asigurări şi/sau reasigurări.

Companiile de brokeraj şi subunităţile acestora depun la Autoritatea de Supraveghere Financiară şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor situaţii financiare anuale pe baza datelor din evidenţa contabilă, în formatul şi în termenele prevăzute de reglementările emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară, împreună cu documentele prevăzute de acestea.

Ministerul Finanţelor şi Autoritatea de Supraveghere Financiară pot solicita entităţilor să prezinte în situaţiile financiare anuale unele informaţii suplimentare faţă de cele care trebuie prezentate în concordanţă cu prezentele reglementări.