Finanţarea proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2024


Ordinul nr. 820/2024 prevede aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2024.

Pot primi fonduri necesare finanţării proiectelor organizaţiile neguvernamentale cu activitate în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi.

Proiectele pot fi realizate în nume propriu sau în parteneriat cu alte organizaţii neguvernamentale cu activitate în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi.

Sunt finanţate proiecte ce corespund următoarelor obiective specifice, stabilite de Autoritatea finanţatoare:
Obiectiv specific 1 – Creşterea accesului persoanelor cu dizabilităţi la activităţi culturale;
Obiectiv specific 2 – Creşterea accesului persoanelor cu dizabilităţi la activităţi sportive şi de recreere şi turism;
Obiectiv specific 3 – Creşterea accesului persoanelor cu dizabilităţi la ocupare şi integrarea în comunitate a acestora;
Obiectiv specific 4 – Creşterea accesului persoanelor cu dizabilităţi ca membri deplini ai societăţii, cu drepturi egale la viaţa publică, inclusiv la procesul electoral;
Obiectiv specific 5 – Îmbunătăţirea accesului persoanelor cu dizabilităţii la mediul fizic (clădiri publice, zone publice urbane şi rurale).

Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, organizată de către Autoritatea finanţatoare.