UE. Acord privind reducerea dublei impozitări


Consiliul Uniunii Europene a ajuns la un acord (abordare generală) cu privire la proceduri mai sigure și mai rapide pentru obținerea reducerii dublei impozitări, ceea ce va contribui la stimularea investițiilor transfrontaliere și la combaterea abuzurilor fiscale.

Așa-numita inițiativă FASTER urmărește să facă procedurile din UE privind reținerea impozitului la sursă mai sigure și mai eficiente pentru investitorii transfrontalieri, autoritățile fiscale naționale și intermediarii financiari, cum ar fi băncile sau platformele de investiții.

În prezent, în ceea ce privește investițiile transfrontaliere, multe state membre percep impozite pe dividende (aferente participațiilor la capital și acțiunilor) și pe dobânzile (la deținerile de obligațiuni) plătite investitorilor care locuiesc în străinătate. În același timp, acești investitori trebuie să plătească impozit pe venit în țara lor de reședință pentru aceleași venituri.