Proiecte de acte normative discutate de Guvern!


Guvernul a discutat în ședința de ieri mai multe proiecte de acte normative:

I. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Autostrada Bucureşti-Braşov km 0+000-173+300”, precum şi pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 507/2006
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,C.F.R.” – S.A. a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,C.F.R.” – S.A. – Sucursala Regională CF Braşov, în vederea reutilizării şi refolosirii, respective scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,C.F.R.” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti”
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2024 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 71/2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş” din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj- Oradea’”, aflate pe raza localităţilor Gheorghe Doja şi Ungheni din judeţul Mureş, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 71/2018.