Până la implementarea în sistemul informatic avizarea expertizelor judiciare se va realiza de către Agenţia Naţională!


Ordinul nr. 423/2024 prevede completarea Regulamentului privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experţii judiciari în specialitatea topografie, cadastru şi geodezie.

Până la implementarea în sistemul informatic a funcţionalităţilor tehnice necesare punerii în aplicare a prezentului regulament, avizarea expertizelor judiciare se va realiza de către Agenţia Naţională, prin oficiile teritoriale.

Data la care vor fi implementate în sistemul informatic funcţionalităţile tehnice necesare punerii în aplicare va fi comunicată prin afişare pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale.

Avizarea tehnică a expertizei judiciare se realizează exclusiv cu privire la informaţiile grafice şi/sau textuale preluate din bazele de date digitale şi/sau arhivele analogice gestionate de Agenţia Naţională şi oficiile teritoriale.

Răspunderea pentru corectitudinea întocmirii planului de amplasament şi delimitare specific expertizei judiciare cu privire la reprezentarea situaţiei reale de la teren, prin raportare la obiectivele stabilite de instanţa de judecată, revine expertului judiciar, acesta având obligaţia să identifice zona studiată şi să execute măsurătorile la faţa locului.