Norme tehnice privind procedura de acreditare a administratorilor de arhivă electronică!


Ordinul nr. 20717/2024 prevede aprobarea Normelor tehnice privind procedura de acreditare a administratorilor de arhivă electronică şi procedura de avizare a sistemelor electronice de arhivare.

Prezentele Norme tehnice privind procedura de acreditare a administratorilor de arhivă electronică şi procedura de avizare a sistemelor electronice de arhivare se aplică activităţii de arhivare electronică a documentelor şi stabilesc procedura privind acordarea, suspendarea sau retragerea acreditării administratorilor de arhive electronice, precum şi procedura de avizare şi retragere a avizului tehnic pentru sistemele electronice de arhivare de către Autoritatea pentru Digitalizarea României, autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniul arhivării electronice.

Autoritatea pentru Digitalizarea României gestionează Registrul administratorilor de arhive electronice care va fi actualizat permanent şi va fi disponibil spre consultare pe pagina sa de internet.

A.D.R. are dreptul de a efectua controale asupra administratorului, din oficiu sau la solicitarea oricărei persoane interesate. Persoana interesată este acea persoană care ar putea suferi un prejudiciu în urma deteriorării, divulgării neautorizate, pierderii sau distrugerii documentelor aflate în arhiva electronică.