Se dorește crearea unei rețele de centre de zi pentru copii!


Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse anunță că în această lună va finaliza etapa de contractare în urma celui de-al doilea apel de proiecte în cadrul Componentei 13 – Reforme sociale din Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Investiția I.1- Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie. În urma celui de-al doilea apel, 71 de proiecte au fost declarate eligibile.

Bugetul total al apelului II de proiecte este echivalentul în lei al sumei de 21.019.124,73 Euro (valoarea include 15% supracontractare), fonduri europene asigurate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență. Sprijinul financiar se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate și/sau a plății cheltuielilor angajate în perioada 01.02.2020 – 31.12.2024.

Menționăm că în urma primului apel lansat, au fost semnate în luna noiembrie și decembrie 2023 și în luna ianuarie 2024 un număr de 89 de contracte cu furnizori publici de servicii sociale acreditați în condițiile legii care funcționează la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor.