O schemă de ajutor prevede finanțarea obiectivelor care promovează energia regenerabilă!


Ordinul nr. 1299/2024 prevede aprobarea unei scheme de ajutor de minimis destinate finanţării obiectivelor specifice OSR 2.2 – Promovarea energiei regenerabile conform Directivei (UE) 2018/2.001, inclusiv cu criteriile de durabilitate prevăzute în cadrul acesteia.

Schema se aplică în cele 8 judeţe eligibile ale Programului Interreg VI – A România – Ungaria. Conform Programului Interreg VI – A România – Ungaria, judeţele eligibile sunt următoarele:
a) patru judeţe din România – Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş;
b) patru judeţe din Ungaria – Bekes, Csongrad – Csanad, Hajdu – Bihar şi Szabolcs – Szatmar – Bereg.

Obiectivul schemei de ajutor de minimis este sprijinirea dezvoltării ariei programului, în special prin promovarea energiei din surse regenerabile, asigurarea accesului egal la asistenţă medicală, creşterea rolului culturii şi al turismului durabil în dezvoltarea economică şi consolidarea încrederii reciproce prin încurajarea acţiunilor interpersonale, fără a afecta concurenţa pe piaţa internă şi comerţul intracomunitar într-o măsură contrară interesului comun.

Perioada de valabilitate a schemei, în care se acordă ajutoare de minimis, este de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2030.

Plăţile aferente ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se vor efectua până cel târziu la data de 30.06.2031.