Ultimele decrete semnate de Președinte!


Președintele României, a semnat vineri, 10 mai 2024, următoarele decrete:

  • Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru consolidarea capacității de combatere a evaziunii fiscale precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
  • Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;
  • Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
  • Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2023 privind instituirea unor măsuri în derularea Programului național de dezvoltare locală și a Programului național de investiții „Anghel Saligny”;
  • Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul energiei;
  • Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră.