Procedura de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră!


Ordinul nr. 863/2024 prevede modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.256/2020 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021 – 2030.

Operatorul are obligaţia de a restitui, până cel târziu la data de 30 septembrie a fiecărui an, un număr de certificate de emisii de gaze cu efect de seră egal cu cantitatea totală de emisii de gaze cu efect de seră provenite de la instalaţia respectivă în anul calendaristic anterior, prezentate în raportul anual de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră, verificat de un verificator acreditat, conform prevederilor legale în vigoare în domeniul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021 – 2030.

Termenul de 30 septembrie aferent obligaţiei de restituire a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră se aplică şi autorizaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră valabile la data intrării în vigoare a prezentului ordin.