Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului superior dual


Ordinul nr. 4274/2024 prevede aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului superior dual.

Prezenta metodologie reglementează organizarea şi funcţionarea învăţământului superior dual, pentru calificări profesionale de nivel 5, 6, 7 şi 8, nivel stabilit conform Cadrului naţional al calificărilor şi corelat cu Cadrul european al calificărilor.

Învăţământul superior dual se organizează în consorţii de către instituţii de învăţământ superior de stat, particulare sau confesionale acreditate, în baza contractului de parteneriat.

Responsabilităţile privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de învăţare, predare, aplicative, de cercetare şi evaluare sunt partajate între membrii consorţiului şi stabilite în contractul de parteneriat.

Activităţile aplicative şi de cercetare se pot desfăşura atât la instituţia de învăţământ superior, cât şi la operatorii economici.