Autorizarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei cu metroul


Ordinul nr. 948/2024 aprobă Normele privind autorizarea, implementarea şi dezvoltarea sistemului de menţinere a competenţelor profesionale pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei din cadrul operatorilor economici care desfăşoară activităţi specifice transportului cu metroul din România.

Se desemnează ASFR ca autoritate competentă pentru autorizarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei cu metroul din cadrul operatorilor economici care desfăşoară activităţi specifice transportului cu metroul şi pentru monitorizarea activităţii de implementare şi de dezvoltare a sistemului de menţinere a competenţelor profesionale pentru acest personal.

Autorizaţiile deţinute de personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei cu metroul aparţinând operatorilor economici care desfăşoară activităţi specifice transportului cu metroul, emise de aceştia până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, rămân valabile până la autorizarea de către ASFR în condiţiile prevăzute în norme, dar nu mai mult de 10 ani.