Recomandarea Consiliului privind consolidarea securităţii cercetării!


Potrivit Hotărârii nr. 31/2024 Camera Deputaților susţine propunerea de Recomandare a Consiliului privind consolidarea securităţii cercetării.

Se recomandă continuarea dezbaterii referitoare la pregătirea Europei pentru riscurile în continuă evoluţie, noi şi emergente, care au apărut în contextul geopolitic provocator de astăzi, pe plan intern şi în contextul relaţiilor comerciale ale Uniunii cu ţări terţe.

De asemeanea, se exprimă rezerva cu privire la utilizarea resurselor programului Orizont Europa pentru instituirea Centrului european de expertiză în domeniul securităţii cercetării şi consideră că el ar putea fi organizat în cadrul unor entităţi europene existente, prin redistribuirea resurselor bugetare ale acestora, astfel încât programul Orizont Europa să se concentreze pe teme de cercetare