Camera Deputaţilor susţine Comunicarea eferitoare la realizarea ambiţiilor UE pentru energia din surse regenerabile


Camera Deputaţilor susţine Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor referitoare la realizarea ambiţiilor UE pentru energia din surse regenerabile offshore.

Potrivit Hotărârii nr. 30/2024 se recomandă includerea securităţii maritime, inclusiv a protecţiei infrastructurii de producţie şi transport a energiei offshore, în eforturile de întărire a apărării europene împotriva ameninţărilor hibride şi a activităţilor ostile directe, inclusiv în pregătirea resurselor umane necesare, inclusiv prin atragerea de investiţii de capital privat în producţia capacităţilor de apărare, pe baza rezultatelor proiectului Symbiosis, finanţat de programul Orizont Europa.

Se propune elaborarea unor orientări detaliate, la nivelul Uniunii Europene, pentru armonizarea abordării planurilor de amenajare a spaţiului maritim, pentru implicarea activă a tuturor factorilor interesaţi în procesul de elaborare şi implementare a planului, având în vedere necesitatea integrării activităţilor economice, a producţiei de energie din surse offshore, a protecţiei mediului şi a biodiversităţii, precum şi a aspectelor sociale.