Acord dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind construcţia podului rutier de frontieră peste râul Tisa


Hotărârea nr. 463/2024 prevede aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind construcţia podului rutier de frontieră peste râul Tisa, la graniţa de stat română şi ucraineană în zona localităţilor Sighetu Marmaţiei (România) – Bila Tserkva.

Părţile contractante convin să construiască un nou pod rutier de frontieră peste râul Tisa între localităţile Sighetu Marmaţiei (România) şi Bila Tserkva (Biserica Albă – Ucraina) cu respectarea caracteristicilor care să confere siguranţă şi securitate traficului rutier şi fără a afecta în mod semnificativ ariile protejate.

După semnarea Acordului, partea ucraineană va elabora termenii de referinţă (TOR) pentru dezvoltarea proiectului tehnic al obiectivului dezvoltat pe teritoriul statului său.

Fiecare etapă a proiectului tehnic şi a construcţiei obiectivului va fi stabilită de comun acord de părţile contractante, pe bază de reciprocitate.

, ,