Alimentele care nu au fost consumate în restaurant pot fi luate la pachet!


Legea privind diminuarea risipei alimentare a fost republicată în Monitorul Oficial nr. 418/2024.

Înainte de a dispune neutralizarea deşeurilor generate, este obligatorie implementarea a cel puţin două acţiuni de prevenire a risipei alimentare.

Operatorii economici vor pune la dispoziţia autorităţilor cu atribuţii de reglementare rapoarte anuale prin care să prezinte planurile de diminuare a risipei alimentare, alături de acţiunile întreprinse şi rezultatele obţinute. Rapoartele anuale se vor realiza pe baza cadrelor internaţionale de raportare, dacă nu sunt deja cuprinse în rapoartele rezultatelor non – financiare ale respectivilor operatori.

Operatorii economici din industria ospitalităţii vor facilita consumatorilor finali să ia, fără costuri suplimentare şi în condiţii corespunzătoare de ambalare, alimentele pe care nu le-au consumat, la finalul meselor servite, şi vor informa despre această posibilitate, în mod clar şi vizibil, în meniu.