Raport privind activitatea desfăşurată de către Departamentul de control al finanţării partidelor politice


Raportul privind activitatea desfăşurată de către Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în anul 2023 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 289/2024.

 Ca măsură de prevenţie, în anul 2023 au fost transmise adrese de informare a partidelor politice cu privire la transmiterea către AEP a raportărilor obligatorii, menţionând totodată termenele şi condiţiile de depunere a acestora.

Formaţiunile politice au fost înştiinţate cu privire la posibilitatea transmiterii tuturor raportărilor obligatorii inclusiv prin intermediul poştei electronice.

În conformitate cu Planul anual de control pentru perioada ianuarie 2023 – decembrie 2023, aprobat de preşedintele instituţiei, au fost demarate 215 misiuni de control. A fost verificată activitatea a 207 formaţiuni politice. Pentru 8 partide politice radiate până la data începerii controlului s-a dispus clasarea.