Acord de securitate socială dintre România şi Republica Orientală Uruguay


Ordinul nr. 425/2024 prevede publicarea notelor verbale reprezentând schimbul de instrumente dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului în vederea corectării erorii materiale în varianta în limba română şi varianta în limba spaniolă a textului Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului de securitate socială dintre România şi Republica Orientală Uruguay, semnat la Montevideo la data de 13 septembrie 2017.

Partea română are onoarea să propună corectarea textului de la art. 14 al Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului de securitate socială dintre România şi Republica Orientală a Uruguayului, în sensul înlocuirii sintagmei “Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 20 al Acordului” cu sintagma “Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 19 al Acordului”, în alternatul părţii române în limbile română şi spaniolă.

Ministerul Afacerilor Externe al României foloseşte această oportunitate pentru a reînnoi Ambasadei Republicii Orientale a Uruguayului la Bucureşti asigurarea înaltei sale consideraţii.