Valabilitatea adeverinței înlocuitoare a cardului național de asigurări de sănătate este prelungită până la emiterea cardului duplicat


Printr-un Ordin al președintelui CNAS, publicat în Monitorul Oficial, s-a reglementat prelungirea valabilității adeverinței înlocuitoare a cardului național de asigurări de sănătate până la emiterea cardului duplicat.

Până acum, durata valabilității adeverinței era de 60 de zile, fiind astfel necesară emiterea periodică a unei noi adeverințe, până la emiterea noului card.

Această adeverință se emite pentru asigurații care depun la casa de asigurări de sănătate cererea de eliberare a cardului duplicat, în cazul:

  • pierderii, deteriorării, furtului cardului inițial;
  • schimbării datelor de identitate ale titularilor, față de cele înscrise pe card.

Ordinul prevede că cererea de eliberare a cardului duplicat, completată și semnată de titular sau, după caz, de reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia, se poate transmite și prin poștă sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță, cu condiția să fie însoțită de copia actului de identitate și, după caz, de alte acte doveditoare, precum și de dovada plății contravalorii cardului duplicat.