Metodologia de selecţie a personalului din România pentru posturi didactice din cadrul sistemului şcolilor europene


Ordinul nr. 4041/2024 prevede modificarea şi completarea Metodologiei de selecţie a personalului din România pentru posturi didactice din cadrul sistemului şcolilor europene.

Candidaţii declaraţi admişi ca urmare a evaluării activităţii profesionale şi care nu au prezentat un certificat de competenţă lingvistică susţin proba de verificare a nivelului lingvistic, ca probă scrisă. Rezultatul admis/respins este transmis candidatului imediat după evaluarea acestuia de către membrii comisiei de concurs.

Proba de verificare a nivelului lingvistic se organizează în aceeaşi zi în care este programat interviul, anterior acestuia.

În cazul în care candidatul este respins la proba de verificare a nivelului lingvistic, acesta nu mai poate participa la celelalte etape ale concursului.