Consiliul adoptă o directivă privind subscrierile indirecte în serie!


Consiliul Uniunii Europene a adoptat o directivă care modifică Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare (BRRD) și Regulamentul privind mecanismul unic de rezoluție (RMUR), adăugând cerințe specifice de proporționalitate tratamentul aplicat cerinței minime interne de fonduri proprii și datorii eligibile în grupurile de rezoluție bancară.

Directiva privind subscrierile în serie definește noțiunea de entitate destinată lichidării și sfera acesteia și prevede condițiile de aplicare a tratamentului consolidat al cerinței minime interne de fonduri proprii și datorii eligibile.

Noile norme urmăresc să confere autorităților de rezoluție competența de a stabili cerința minimă internă de fonduri proprii și datorii eligibile pe bază consolidată, sub rezerva anumitor condiții. În cazul în care autoritatea de rezoluție permite unui grup bancar să aplice un astfel de tratament consolidat, filialele intermediare nu vor fi obligate să își deducă deținerile individuale de instrumente pentru cerința minimă internă de fonduri proprii și datorii eligibile, prevenind astfel efectul negativ identificat de Comisie.