Cadru instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă


Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă au fost modificate de Hotărârea nr. 275/2024.

Se prevede că plăţile în avans se pot efectua într-o singură tranşă sau în mai multe tranşe periodice, în funcţie de prevederile contractuale şi în corelaţie cu graficul de îndeplinire a contractului respectiv, după caz.

Plăţile în avans se acordă în cadrul contractelor de achiziţie ferme, pe baza facturilor de avans.

Iar prin excepţie în situaţii temeinic justificate, beneficiarii/liderii de parteneriat pot coopta, în condiţiile legii, în calitate de parteneri, instituţii finanţate integral din fonduri publice, pe parcursul implementării jaloanelor şi ţintelor.