Legea concurenței a suferit modificări!


Legea concurenţei nr. 21/1996 a fost modificată și completată de Legea nr. 71/2024.

Plenul Consiliului Concurenţei este un organ colegial şi este format din 9 membri: un preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi 6 consilieri de concurenţă, numiţi de cele două Camere reunite ale Parlamentului: trei membri, la propunerea grupurilor parlamentare din Senat, patru membri, la propunerea grupurilor parlamentare din Camera Deputaţilor, un vicepreşedinte, la propunerea Preşedintelui României şi un vicepreşedinte, la propunerea prim – ministrului. Propunerile de candidaţi se transmit la Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.

Birourile permanente, potrivit unui calendar stabilit în vederea numirii celor 9 membri, transmit candidaturile la Comisiile juridice şi Comisiile economice ale Camerelor. Candidaţii vor fi audiaţi de cele 4 comisii reunite. Raportul comisiilor se va referi, motivat, la toţi candidaţii. Fiecare candidat, în vederea audierii, va depune la cele 4 comisii actele doveditoare că îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege.

Numirea preşedintelui Plenului Consiliului Concurenţei, a vicepreşedinţilor şi a celor 6 consilieri de concurenţă, cu nominalizarea funcţiilor, se face de către cele două Camere ale Parlamentului, reunite în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor prezenţi.