Cetățenii ucraineni beneficiază în continuare de sume forfetare pentru acoperirea costurilor de masă și cazare!


OUG nr. 27/2024 prevede modificarea art. 1 alin. (10) şi (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.

Prin ordonanța de urgență aprobată, Guvernul prelungește cu trei luni, până la data de 30 iunie 2024, perioada până la care pot fi acordate sumele forfetare pentru acoperirea costurilor de masă și cazare pentru beneficiarii protecției temporare provenind din zona de conflict din Ucraina.

În acest sens, se modifică aliniatele 10 și 11 ale art.1 din OUG nr.15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

Cheltuielile pentru acordarea sumelor forfetare pentru hrană și cazare vor fi suportate inițial din fondul de rezervă bugetară, potrivit OUG nr.15/2022.
Ulterior, bugetul de stat va fi întregit 17.163.270 euro, sumă provenită de la Uniunea Europeană, în cadrul apelului de proiecte depus de Departamentul pentru Situații de Urgență. Contribuția Uniunii Europene se acordă cu condiția modificării perioadei de acordare a sumelor forfetare și după data de 31 martie a.c., și aprobării de către Comisia Europeană a variantei revizuite a Programului Național 2021-2027 Azil, Migrație și Integrare.