Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Institutului National de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii


Ordinul nr. 638/2024 prevede aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Institutului National de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, aflat în coordonarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite.

În cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale va efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.