Acord dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia


Hotărârea nr. 256/2024 prevede aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii, mass – mediei, tineretului şi sportului.

Părţile contractante vor promova cooperarea în domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii, mass – mediei, tineretului şi sportului şi, în acest scop, vor încuraja contactele directe dintre autorităţi publice, instituţii şi alte organizaţii şi persoane care activează în domeniile de cooperare menţionate, în conformitate cu legislaţia naţională a celor două state.

Părţile contractante vor acorda o atenţie specială necesităţii de a satisface nevoile în materie de educaţie ale persoanelor aparţinând minorităţii naţionale române pe teritoriul Republicii Serbia şi ale persoanelor aparţinând minorităţii naţionale sârbe pe teritoriul României, în special în domeniul limbii, literaturii şi culturii române, respectiv sârbe.

Părţile contractante încurajează recunoaşterea reciprocă a perioadelor de studii, diplomelor, titlurilor de specializare, academice şi ştiinţifice şi calificărilor acordate de instituţii de învăţământ şi ştiinţă acreditate în cele două state, prin încheierea de acorduri speciale, care prevăd condiţiile şi cerinţele pentru recunoaşterea studiilor, în conformitate cu legislaţia naţională a statelor părţilor contractante.