Plafonul în limita căruia Ministerul Finanţelor asigură activitatea de audit intern!


Ordinul nr. 477/2024 stabilește plafonul în limita căruia Ministerul Finanţelor asigură activitatea de audit intern la entităţile publice centrale pe bază de protocol de colaborare.

Pentru anul 2023, plafonul utilizat ca referinţă pentru realizarea activităţii de audit public intern de către Ministerul Finanţelor, prin Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern, pe bază de protocol de colaborare, la entităţile publice centrale ai căror conducători sunt ordonatori principali de credite şi nu au constituit un compartiment de audit public intern este de 6.281.760,00 lei.

Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.