O nouă lege va proteja libertatea și pluralismul mass-mediei și independența editorială în UE!


Consiliul Uniunii Europene a adoptat o nouă lege care va proteja libertatea și pluralismul mass-mediei și independența editorială în UE.

Legea europeană privind libertatea mass-mediei va stabili un cadru comun pentru serviciile mass-media pe piața internă a UE și va introduce măsuri menite să protejeze jurnaliștii și furnizorii de servicii mass-media de ingerințele politice, facilitându-le în același timp activitatea dincolo de frontierele interne ale UE.

Noile norme vor garanta dreptul cetățenilor de a avea acces la informații furnizate de o mass-media liberă și pluralistă și vor defini responsabilitatea statelor membre de a oferi condițiile și cadrul adecvate pentru protejarea acestui drept.

,