Regulament privind repartizarea consumurilor de energie termică


Ordinul nr. 7/2024 prevede aprobarea Regulamentului privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum.

Regulamentul se aplică la repartizarea consumurilor de energie termică şi a costurilor aferente între consumatorii din imobilele de tip condominiu, care sunt alimentate cu energie termică de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică sau de la o sursă locală de producere a energiei termice montată la nivelul condominiului, în cazul în care sunt montate sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire şi/sau sisteme de repartizare a costurilor pentru apă caldă de consum, iar distribuţia energiei termice se realizează vertical.

Regulamentul nu se aplică la repartizarea consumurilor de energie termică şi a costurilor aferente între consumatorii din imobilele de tip condominiu în care sunt montate contoare individuale destinate măsurării directe a consumului de energie termică, la nivelul fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, iar distribuţia energiei termice se realizează orizontal.