Modificări ale Normelor metodologice privind înfiinţarea, funcţionarea şi înregistrarea cabinetelor de liberă practică!


Ordinul nr. 1522/2024 prevede modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.992/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, autorizarea, dotarea, funcţionarea şi înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical, precum şi pentru stabilirea documentelor necesare pentru eliberarea autorizaţiilor de liberă practică pentru personalul care desfăşoară servicii publice conexe actului medical.

Se aprobă modelul certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale – Partea a 3 – a, pentru cabinetele de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, se aprobă modelul Registrului unic – Partea a 3 – a – Cabinete de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical precum și modelul Referatului privind evaluarea documentaţiei în vederea emiterii autorizaţiei de liberă practică.

Serviciile publice conexe actului medical pot fi exercitate în mod independent, în cabinete de liberă practică, de către persoane autorizate să profeseze: tehnică dentară, fizioterapie, psihologie, logopedie, sociologie, optică – optometrie, protezare – ortezare, protezare auditivă, audiologie, terapie vocală, nutriţie şi dietetică.