Consiliul UE convine ca instalațiile industriale să furnizeze date mai bune cu privire la emisiile lor în mediu


Consiliul UE a convenit asupra mandatului său de negociere cu privire la o propunere de regulament privind raportarea datelor de mediu provenite de la instalațiile industriale și de instituire a unui Portal al emisiilor industriale.

Propunerea vizează modernizarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați (EPRTR), pentru a crea un portal mai cuprinzător și mai integrat privind emisiile industriale.

Principalul obiectiv al revizuirii este de a realiza progrese în direcția obiectivului ambițios de reducere la zero a poluării stabilit de Pactul verde, oferind publicului acces la un set de date mai integrat și mai coerent privind principalele emisii în mediu generate de instalațiile industriale.

Mandatul de negociere va servi drept bază pentru negocierea de către Consiliu a formei finale a actului legislativ cu Parlamentul European.