Regulament privind certificatele de depozit având la bază acţiuni emise de o societate cu sediul într-un stat membru sau într-un stat terţ


Regulamentul nr. 7/2023 prevede certificatele de depozit având la bază acţiuni emise de o societate cu sediul într-un stat membru sau într-un stat terţ, precum şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acţiunile suport pentru certificate de depozit.

Regulamentul stabileşte norme aplicabile în toate situaţiile în care sunt emise certificate de depozit care urmează să fie admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România, având la bază acţiuni emise de o societate cu sediul într-un stat membru sau într-un stat terţ care sunt admise la tranzacţionare într-un loc de tranzacţionare dintr-un stat membru sau stat terţ.

Se prevede că, certificatele de depozit se înregistrează de către emitentul de certificate de depozit în sistemul depozitarului central pentru certificatele de depozit care efectuează operaţiuni de depozitare şi registru pentru certificatele de depozit, potrivit regulilor depozitarului central pentru certificatele de depozit.