Modificări ale procedurii privind activitatea de control din cadrul ANOFM


Procedura privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă a fost modificată și completată de Ordinul nr. 330/2023.

Se prevede că rezultatele controlului efectuat de către organele de control măsuri active din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, măsurile stabilite şi termenele de ducere la îndeplinire se consemnează în mod obligatoriu în rapoarte de control.

Rapoartele de control se supun spre aprobare preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă în termen de 10 zile lucrătoare de la data finalizării controlului.

Iar măsurile dispuse prin rapoartele de control se transmit agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă şi centrelor regionale în vederea ducerii la îndeplinire în termenele stabilite.