Acordul de garanţie dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, ratificat!


Legea nr. 135/2023 prevede ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 4 ianuarie 2023, privind garantarea în procent de 100% a obligaţiilor aferente Acordului de împrumut dintre Fondul de garantare a depozitelor bancare şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 406.000.000 EUR.

Sumele necesare rambursării împrumutului, achitării dobânzilor, a comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului cu caracter preventiv se asigură din resursele financiare proprii ale Împrumutatului.

Ministerul Finanţelor încheie cu Împrumutatul o convenţie de garantare prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea prevederilor Acordului de garanţie, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.